ÔNG NGÔ NHẬT TRƯỜNG

co-founder & cso

Doanh nghiệp muốn chiến thắng trên thương trường Online 4.0 cần có 4 yếu tố: Chân thành, Nỗ lực, Kiên Định, Quyết đoán. Chân thành đối với khách hàng – Nỗ lực vượt qua trở ngại – Kiên định theo đuổi mục tiêu – Quyết đoán chớp lấy thời cơ. Để tận dụng tối đa những nền tảng nhận thức này Doanh nghiệp cần một chiến lược hiệu quả gắng với tính sáng tạo, đổi mới và tinh tế. Đây cũng chính là định hướng chiến lược cốt lõi tại Grande Lux. Mỗi cộng sự tại Grande Lux luôn gắng liền tâm huyết, sức sáng tạo và tư duy tinh giản của bản thân với từng công việc và dự án thực hiện. Điều này xuất phát từ quan niệm cốt lõi cho đi giá trị một cách chân thành là tấm vé đảm bảo sự bền vững trong kinh doanh.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Thành công không nằm ở định nghĩa chung của xã hội mà nằm ở góc nhìn của mỗi người. Đối với tôi, mỗi ngày được sống trên thế gian này có thể kiên trì, nỗ lực thực hiện những khát vọng, hoài bão, mục tiêu của mình, có thể học hỏi những điều mới mẻ, có thể yêu và được yêu, có thể trao đi những giá trị bản thân tâm đắc đã là sự tận hưởng trọn vẹn thành công.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Pr & Communication

Project Management

H.R Management

Strategic Development

Breakthrough Thinking