ÔNG NGUYỄN DUY QUANG

founder & ceo grande lux

Tại Grande Lux, chúng tôi luôn luôn phấn đấu không ngừng để trở thành một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp, mỗi dự án đều được các thành viên trao vào đó những niềm đam mê và tận tụy. Chúng tôi đặt cao yếu tố hợp tác và chia sẻ, mọi thành viên đều được tạo điều kiện làm việc tốt nhất, khiến cho mọi dự án của khách hàng khi hoàn thành đều cảm nhận được sự nỗ lực của Grande Lux trong đó. Những thành viên của đội ngũ Grande Lux luôn mong muốn đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của những người mà họ tiếp xúc. Cuộc đời không chỉ có nhận mà còn nên trao đi, chính sự trao đi mới là cội nguồn cho sự phát triển của nhân loại.

ÔNG NGUYỄN DUY QUANG

founder & ceo grande lux

Tại Grande Lux, chúng tôi luôn luôn phấn đấu không ngừng để trở thành một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp, mỗi dự án đều được các thành viên trao vào đó những niềm đam mê và tận tụy. Chúng tôi đặt cao yếu tố hợp tác và chia sẻ, mọi thành viên đều được tạo điều kiện làm việc tốt nhất, khiến cho mọi dự án của khách hàng khi hoàn thành đều cảm nhận được sự nỗ lực của Grande Lux trong đó. Những thành viên của đội ngũ Grande Lux luôn mong muốn đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của những người mà họ tiếp xúc. Cuộc đời không chỉ có nhận mà còn nên trao đi, chính sự trao đi mới là cội nguồn cho sự phát triển của nhân loại.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Trong thời buổi hiện nay, Doanh nghiệp muốn phát triển chỉ nỗ lực không thôi là chưa đủ, Doanh nghiệp còn cần phải có định hướng đúng đắn và mục tiêu rõ ràng, song song đó là một tư duy không ngừng đổi mới để liên tục thích nghi với môi trường kinh doanh. Do đó, mỗi khách hàng và mỗi nhân viên trong doanh nghiệp đều là những nguồn lực đáng trân quý, góp phần phát triển Tổ chức.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

STRATEGY BUILDER

Business Branding

CONTENT CREATOR

FINANCIAL MANAGEMENT

BUSINESS OPERATION

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Trong thời buổi hiện nay, Doanh nghiệp muốn phát triển chỉ nỗ lực không thôi là chưa đủ, Doanh nghiệp còn cần phải có định hướng đúng đắn và mục tiêu rõ ràng, song song đó là một tư duy không ngừng đổi mới để liên tục thích nghi với môi trường kinh doanh. Do đó, mỗi khách hàng và mỗi nhân viên trong doanh nghiệp đều là những nguồn lực đáng trân quý, góp phần phát triển Tổ chức.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

STRATEGY BUILDER

Business Branding

CONTENT CREATOR

FINANCIAL MANAGEMENT

BUSINESS OPERATION